Những di tích sinh vật hoá thạch được tìm thấy trên lãnh thổ đất nước ta
Suốt chiều dài lịch sử địa chất từ tiền Cambri cho đến ngày nay, hầu như giai đoạn nào cũng cũng để lại trên lãnh thổ Việt Nam những di tích hóa thạch, trong đó đa phần là những sinh vật biển. Sinh vật trên đất liền để lại dấu tích chủ yếu trong các … Những di tích sinh vật hoá thạch được tìm thấy trên lãnh thổ đất nước ta Read More »