Giáo dục
tại Hanoi Fossil Museum


Tại Hanoi Fossil Museum chúng ta cùng nhau khám phá sự thay đổi của thế giới sinh vật khác nhau như thế nào? Liệu những vết tích của sinh vật ngày nay có được lưu lại, được nghiên cứu và tiếp tục cống hiến giá trị của chúng ta trong tương lại

Tìm hiểu thêm

Educatie

Thống kê
của chúng tôi

41.976.261
Đối tượng
8
Triển lãm mới
111
Nhà nghiên cứu

Những bảo tàng có bộ sưu tập cổ sinh trên thế giới đã có mặt cách đây khoảng 200 năm, và giờ Việt Nam chúng ta mới bắt đầu xây dựng. Quá trình này đầy thách thức và đòi hỏi chúng ta phải bền bỉ, nhưng nếu không làm chúng ta sẽ không bao giờ có.

Về chúng tôi

Hợp tác
với Hanoi Fossil Museum

Định hướng hợp tác của Bảo tàng Hóa thạch Hà Nội

Chúng tôi đẩy mạnh hợp tác quốc tế, hợp tác với cộng đồng bảo tàng Việt Nam và hợp tác với viện nghiên cứu, trường đại học…

Tìm hiểu thêm