Sự sống của loài voi cổ đại
Sống trong thế Miocene 23.3-5.33 triệu năm về trước, Platybelodon được cho là loài động vật có vòi đặc biệt nhất từ trước đến nay, nếu ở loài voi hiện đại cái vòi là thứ tạo nên đặc điểm độc lạ của chúng, thì với người họ hàng xa này điểm độc lạ của nó … Sự sống của loài voi cổ đại Read More »