Hóa thạch sống
Hoá thạch sống là một thuật ngữ không chính thức để chỉ bất kỳ loài hoặc nhánh sinh vật nào còn sinh tồn trông giống các loài chỉ được biết đến từ các hoá thạch, và không có bất kỳ họ hàng còn sinh tồn nào gần gũi. Tất cả các loài này đã thoát … Hóa thạch sống Read More »