Thứ sáu, 12/07/2024

Khu vực:

Voi Deinotherium

Deinotherium

Deinotherium (theo tiếng Latin có nghĩa “con thú khủng khiếp”) là một giống voi từng sống ở châu Phi, châu Âu và Trung Á, chủ yếu trong kỷ Neogen và bị tuyệt chủng vào Pleistocen sớm của kỷ Đệ tứ (23,3 đến 1,8 triệu năm trước).

Giống này gồm một số loài có thân hình to lớn hơn so với những loài voi hiện còn sống ở châu Phi và châu Á. Ngoài ra, về ngoại hình, khác với voi hiện đại, chúng có chân dài hơn, trán phẳng và thân ngắn. Nhưng điều khác biệt của Deinotherium so với tất cả các loại voi khác chính là cặp ngà của chúng: Nó mọc từ hàm dưới và quặp xuống phía dưới, chứ không chĩa về phía trước. Có thể Deinotherium đã sử dụng cặp ngà của chúng để đào đất, kiếm rễ và củ cây bổ dưỡng, hoặc dùng ngà để tước vỏ cây một cách hiệu quả hơn.

Hóa thạch Ngà Voi Deinotherium – Phát hiện tại: Bravia, Đức | Deinotherium ivory fossil – Found in: Bravia, Germany
Hóa thạch Răng Voi Deinotherium – Phát hiện tại: Bravia, Đức | Deinotherium tooth fossil – Found in: Bravia, Germany

Deinotherium (in Latin is “terrible beast”) is an elephant relative that lived in Africa, Europe and Central Asia, mainly during the Neogene and went extinct in the Early Pleistocene of the Quaternary (23,3 to 1,8 million years ago).

The genus includes several species which are larger than elephants currently living in Africa and Asia. Unlike modern elephants, it had longer legs, a flat forehead, and a short body. But what sets Deinotherium apart from other elephants is its tusks: they grew from its lower jaw and curled downward, not forward. It is possible that Deinotherium used their tusks to dig up the soil for nutritious roots and tubers, or used their tusks to more effectively strip tree barks.

Bảo tàng Hóa thạch Hà Nội

Hanoi Fossil Museum

  • Tất cả bài viết
  • Tin Tức
  • Cộng Đồng
  • Khám Phá
  • Special
  • Bài viết mới nhất
  • Được xem nhiều nhất