Thứ sáu, 12/07/2024

Khu vực:

Vết in lá trong đá Travertine hiện đại

Leaf print in modern Travertine

Travertine là loại đá trầm tích hóa học đặc biệt, được hình thành do sự kết tủa nhanh chóng của khoáng chất tại nơi có nguồn nước phun ra từ lòng đất. Loại travertine có thành phần carbonat thường được hình thành trong hang động karst, tạo nên các loại thạch nhũ và trầm tích lót nền hang, hoặc trong lòng các con suối chảy ra từ khu vực núi đá vôi.

Trong quá trình hình thành travertine, nếu có  xác động, thực vật rơi xuống thì chúng cũng dễ dàng được bảo tồn như hóa thạch, chỉ có điều thời gian để chúng trở thành “hóa thạch” rất ngắn, có thể chỉ vài năm hoặc vài chục năm là đủ.

Nhiều “hóa thạch” thực vật, kể cả lá, cành, hoa, quả… đã được hình thành trong travertine theo cách ấy. Có một bộ xương Thú móng guốc cũng trở thành “hóa thạch” trong động Sơn Đoòng ở Quảng Bình, là điểm thu hút rất nhiều du khách khi có dịp tới chiêm ngưỡi động karst lớn nhất hành tinh này.

Mẫu vết in lá trong đá Travertine thuộc bộ sưu tập của Bảo tàng Hóa thạch Hà Nội | Sample of leaf prints in Travertine stone from the collection of Hanoi Fossil Museum

Travertine is a form of terrestrial limestone deposited around mineral springs, especially hot springs. Carbonate travertine is often formed in karst caves, forming stalactites and sediments lining the cave floor, or in the beds of streams flowing from limestone areas. 

During the formation of travertine, if there are dead bodies of animals and plants fall down, they are easily preserved as fossils, but the time for them to become “fossils” is very short, maybe only a few years or a few decades.

Many “fossils” of plants, including leaves, branches, flowers, fruits, etc., were formed in travertine in that way. There is a hoofed skeleton that has also become a “fossil” in Son Doong cave in Quang Binh, which attracts many tourists when they have the opportunity to admire the largest karst cave on the planet.

Bảo tàng Hóa thạch Hà Nội

Hanoi Fossil Museum

  • Tất cả bài viết
  • Tin Tức
  • Cộng Đồng
  • Khám Phá
  • Special
  • Bài viết mới nhất
  • Được xem nhiều nhất