Thứ tư, 19/06/2024

Khu vực:

Thú cổ

Oreodont

Merycoidodontoidea, đôi khi được gọi là Oreodont hoặc “Lợn nhai lại” là một siêu họ của loài thú ăn cỏ cổ thời tiền sử với khuôn mặt ngắn, răng cửa dạng răng nanh và chúng thuộc bộ Guốc chẵn. Mặc dù một số nghiên cứu gần đây cho thấy chúng có thể có quan hệ họ hàng gần hơn với lạc đà, nhưng do thuộc bộ Guốc chẵn (bộ này bao gồm Suidae – Họ Lợn), với hình dáng kỳ dị cùng khuôn mặt ngắn và kích thước nhỏ nên chúng còn được gọi là “Lợn nhai lại” – sự kết hợp giữa hình dạng và đặc điểm nhai lại của Lạc đà và Dê. 

Oreodont là động vật có vú đã tuyệt chủng sống từ Eocen giữa đến cuối Miocen (khoảng 40 – 5 triệu năm trước). 

Dựa vào dấu vết răng hóa thạch cho thấy Oreodont là động vật ăn cỏ như lá và chồi. Răng của chúng có núm và thấp, các núm này giúp chúng nghiền nát thực vật trong quá trình nhai lại. 

Cái tên Oreodont có thể gợi lên ý nghĩ về những chiếc bánh quy oreo thơm ngon nhúng trong sữa. Nhưng đừng hiểu nhầm. Nửa đầu của từ “oreo-” dùng để chỉ “Núi” trong tiếng Hy Lạp. Nửa sau của từ “-dont” được dùng để chỉ “Răng”. Cái tên Oreodont – “răng núi” được đặt bởi hình dáng hàm răng hóa thạch của chúng trông như những dãy núi thu nhỏ.

Hóa thạch Sọ Thú cổ Oreodont – Phát hiện tại: Wyoming, Mỹ

Skull fossil of Oreodont – Found in: Wyoming, USA

Merycoidodontoidea, sometimes called “Oreodonts” or “Ruminating hogs”, is an extinct superfamily of prehistoric cud-chewing artiodactyls with short faces and fang-like canine teeth. As their name implies, some of the better known forms were generally hog-like, and the group has traditionally been placed within the Suina (pigs, peccaries and their ancestors). 

Oreodonts were extinct mammals that lived from the Middle Eocene to the Late Miocene (about 40 – 5 million years ago).

Based on teeth wear, Oreodont was an herbivore that fed on leaves and buds. Their teeth were knobby and low, which helps them crush plants during rumination.

Oreodont, means “mountain teeth”, referring to the appearance of the molars. Most Oreodonts were sheep-sized, though some genera grew to the size of cattle. They were heavy-bodied, with short four-toed hooves and comparatively long tails.

Bảo tàng Hóa thạch Hà Nội

Hanoi Fossil Museum

  • Tất cả bài viết
  • Tin Tức
  • Cộng Đồng
  • Khám Phá
  • Special
  • Bài viết mới nhất
  • Được xem nhiều nhất