Thứ tư, 19/06/2024

Khu vực:

Sự trỗi dậy của động vật có vú

(Cách đây 66 triệu năm)

Thế giới đã biến đổi sâu sắc khi kết thúc kỷ Creta – Kỷ Phấn trắng (cách đây 66 triệu năm), đánh dấu sự khởi đầu của một kỷ nguyên hoàn toàn mới với sự trỗi dậy của những động vật tiến hóa bậc nhất trong sinh giới là lớp động vật Có vú (Mammalia). Và trong chuỗi chọn lọc tự nhiên của sinh giới, chúng được giao một “nhiệm vụ”: lấp đầy các hốc sinh thái do khủng long để lại.

Thế giới đã biến đổi sâu sắc khi kết thúc kỷ Creta – Kỷ Phấn trắng (cách đây 66 triệu năm), đánh dấu sự khởi đầu của một kỷ nguyên hoàn toàn mới với sự trỗi dậy của những động vật tiến hóa bậc nhất trong sinh giới là lớp động vật Có vú (Mammalia). Và trong chuỗi chọn lọc tự nhiên của sinh giới, chúng được giao một “nhiệm vụ”: lấp đầy các hốc sinh thái do khủng long để lại.

Thế giới đã biến đổi sâu sắc khi kết thúc kỷ Creta – Kỷ Phấn trắng (cách đây 66 triệu năm), đánh dấu sự khởi đầu của một kỷ nguyên hoàn toàn mới với sự trỗi dậy của những động vật tiến hóa bậc nhất trong sinh giới là lớp động vật Có vú (Mammalia). Và trong chuỗi chọn lọc tự nhiên của sinh giới, chúng được giao một “nhiệm vụ”: lấp đầy các hốc sinh thái do khủng long để lại./.

HFM tổng hợp

  • Tất cả bài viết
  • Tin Tức
  • Cộng Đồng
  • Khám Phá
  • Special
  • Bài viết mới nhất
  • Được xem nhiều nhất