Thứ sáu, 12/07/2024

Khu vực:

Bộ sưu tập hóa thạch San hô cổ đại

Ancient coral fossil collection

Tấm lịch kỳ diệu của thiên nhiên 

Trong địa chất học, giải pháp phổ biến để tính tuổi của đá là sử dụng hóa thạch – di tích của các sinh vật cổ trong các tầng đá đó. Hóa thạch có thể giữ lại những đặc điểm hình thái, thậm chí cấu trúc hiển vi của bộ xương San hô thời chúng sống. Hóa thạch San hô bốn tia (Tetracorallia) đơn thể thuộc về trường hợp đặc biệt này. Số lượng các gợn nhỏ đếm được giữa các vòng tăng trưởng năm trên bề mặt của bộ xương San hô bốn tia cổ đại cho phép các nhà khoa học tính được số ngày dao động trong năm của những thời kỳ địa chất xa xưa. Ví dụ một năm trong kỉ Cambri có 424 – 412 ngày, trong kỉ Devon có 396 – 400 ngày và trong kỉ Carbon có 393 – 390 ngày, v.v… Những số liệu đếm gờ trên mẫu hóa thạch san hô kể trên phù hợp với với kết quả tính số ngày trong năm bằng phép tính toán trong thiên văn học.

Những ngôi nhà cao tầng dưới đáy đại dương

Không phải là thực vật có dạng cành cây, cũng không phải những rặng đá ngầm vô tri vô giác… Bộ xương San hô giống những tòa nhà cao tầng nhỏ xíu, nơi cư trú của hàng vạn cá thể san hô nhỏ bé dưới đáy đại dương. Mỗi lỗ li ti trên bề mặt quần thể là những căn phòng xinh xắn, nơi cá thể San hô bỏ công sức cả đời để “xây dựng” ngôi nhà của mình cao thêm mỗi ngày. San hô yêu ánh sáng, ưa môi trường sạch sẽ và chúng chỉ sống trong những đài ổ ngự ở phần ngoài cùng và cao nhất của tòa nhà. Những “cánh tay” mảnh mai (xúc tu) của chúng tỏa ra, tóm bắt sinh vật phù du làm thức ăn. Chúng có thể sản sinh bằng cách mọc chồi như cây cối hoặc sinh sản hữu tính.

San hô sống ở biển theo kiểu đơn lẻ hoặc liên kết thành quần thể, phần lớn chúng tạo ra bộ xương ngoại bì bằng chất vôi. Chúng là những động vật bám đáy cố định ở đới nông của biển nhiệt đới, nhưng cũng có dạng sống trong biển ôn đới và ở những độ sâu khá lớn.

San hô trải qua một quá trình tiến hóa dài lâu, từ những dấu vết hóa thạch đơn giản trong kỷ Cambri (cách đây 541 triệu năm) đến các rạn phong phú của San hô bốn tia (Tetracorallia) và San hô vách đáy (Tabulata) xuất hiện từ kỷ Ordovic (485 triệu năm). Giai đoạn phát triển thịnh vượng nhất của san hô cổ đại là kỷ Devon (cách đây 419 triệu năm) khi môi trường nước biển ấm và nồng độ muối lý tưởng để hình thành những quần thể san hô lớn – những “đế chế” hùng mạnh của san hô dưới đáy đại dương.

SAN HÔ CỔ ĐẠI

 • San hô bốn tia (Tetracorallia) hay San hô gờ ráp (Rugosa)
 • San hô vách đáy (Tabulata)
 • San hô mặt trời (Heliolitoidea)

The Magic Calendar of Nature

In geology, the common solution to calculate the age of rocks is to use fossils – the remains of ancient organisms in those rocks. Fossils can retain the morphological features, even microscopic structure of the coral skeletons when they lived. The monophyletic Tetracorallia fossil belongs to this special case. The number of small ripples counted between the annual growth rings on the surface of the ancient coral skeleton fossils allowed scientists to calculate the number of days that fluctuated in the year of ancient geologic periods. For example, a year in the Cambrian period has 424 – 412 days, in the Devonian period 396 – 400 days and in the Carboniferous period 393 – 390 days, etc. The ripple counts on the coral fossils are consistent with the results of number-of-day-in-the-year calculation in astronomy.

High-rise buildings on the seabed

Not plants with tree branches, nor inanimate reefs… Coral skeletons are like tiny tall buildings, inhabited by tens of thousands of tiny corals on the seabed. Each tiny hole in the surface of the population is a lovely room, where coral individuals spend their whole life to “build” their house higher every day. Corals love light, a clean environment, and they only live in shelters located on the outermost and highest parts of the building. Their slender “arms” (tentacles) radiate out, capturing plankton for food. They can reproduce by sprouting like plants or by sexual reproduction.

Corals live in the sea singly or in groups, most of which form ectoderm skeletons of calcareous matter. They are bottom feeder in the shallows of tropical seas, but also form in temperate seas and at considerable depths.

Corals have undergone a long evolutionary process, ranging from simple fossil traces in the Cambrian (541 million years ago) to the rich reefs of Tetracorallia and Tabulata appeared from the Ordovician period (485 million years ago). The most prosperous period of ancient coral development was the Devonian period (419 million years ago) when the warm sea environment and salt concentration were ideal for forming large coral populations – “the powerful empires” of corals on the seabed.

ANCIENT CORALS

 • Tetracorallia
 • Tabulata
 • Heliolitoidea

Bảo tàng Hóa thạch Hà Nội

Hanoi Fossil Museum

 • Tất cả bài viết
 • Tin Tức
 • Cộng Đồng
 • Khám Phá
 • Special
 • Bài viết mới nhất
 • Được xem nhiều nhất