Thứ tư, 19/06/2024

Khu vực:

Ốc anh vũ – Hóa thạch sống

Nautilus – The living fossil

Ốc anh vũ Nautilus là loài động vật thân mềm cổ xưa. Đến nay, chúng là loài đã tồn tại trên Trái đất đến 400 triệu năm, kể từ kỷ Devon. Dựa trên những vệt màu trên thân của ốc anh vũ, các nhà khoa học có thể tiên đoán được tuổi của Trái đất. “Từ chối” việc tiến hóa trong suốt 400 triệu năm qua, cơ thể của ốc anh vũ vẫn y nguyên như xưa. Hình dáng ốc anh vũ tiêu biểu cho tỷ lệ vàng, chuẩn mực cho mọi thiết kế hoàn hảo nhất. 

Đến nay, ốc anh vũ là đại diện duy nhất còn lại của lớp Chân đầu vỏ ngoài – đã từng chiếm ưu thế trong giới động vật biển trong khoảng thời gian dài, cách nay trên 65 triệu năm. Động vật Chân đầu di chuyển kiểu thủy phản lực, chúng phụt ra phía trước một lượng nước qua phễu. Bằng cách đó, con vật chuyển động giật lùi về phía sau. Mực, bạch tuộc hiện đại cũng di chuyển theo cách tương tự.

Ốc anh vũ hiện sống trong vùng biển Indonesia và một số vùng lân cận thuộc Ấn Độ Dương và là một trong số các động vật nằm trong sách đỏ Việt Nam. Đi dọc bãi biển Nha Trang hoặc Côn Đảo, đôi khi chúng ta cũng có thể lượm được những vỏ ốc anh vũ bị sóng đánh dạt vào bờ.

Mặt cắt Ốc anh vũ | Cross section of Nautilus
Hóa thạch Ốc anh vũ Nautilus – Phát hiện tại: Madagascar – Tuổi: Creta (120 triệu năm) | Nautilus fossil – Found in: Madagascar – Age: Cretaceous (120 million years ago)

Nautilus is an ancient mollusk that existed for 400 million years since the Devonian period. Through the color streaks on the body of the Nautilus, scientists can predict the age of the Earth. Retaining its original body for 400 million years, Nautilus “refuses” to evolve. The body of the creature represents the golden ratio, the standard for every perfect design. 

Until now, Nautilus is the only remaining representative of the cephalopods – the dominant species in the marine fauna over 65 million years ago. The cephalopods move in a jet propulsion manner, squirting forward a quantity of water through a funnel. The animal moves in a backward manner like modern day squid and octopus. 

Nautilus currently lives in the ocean of Indonesia and some adjacent regions of the Indian Ocean. The creature was listed in the Red List of Threatened Species of Vietnam. Walking along the beaches of Nha Trang or Con Dao, we can sometimes pick up Nautilus shells washed ashore by the waves.

Bảo tàng Hóa thạch Hà Nội

Hanoi Fossil Museum

  • Tất cả bài viết
  • Tin Tức
  • Cộng Đồng
  • Khám Phá
  • Special
  • Bài viết mới nhất
  • Được xem nhiều nhất