Thứ sáu, 12/07/2024

Khu vực:

Na Dương

Na Duong

Môi trường sống của hệ động thực vật xưa kia tại Na Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn | Habitat of ancient flora and fauna at Na Duong, Loc Binh district, Lang Son province

Na Dương là vùng lộ thiên trầm tích Đệ tam cách đây khoảng 33 triệu năm, chứa đựng di tích hóa thạch phong phú nhất ở Việt Nam nói riêng và Đông Nam Á nói chung. Các nhà cổ sinh vật học đã phát hiện các nhóm hóa thạch trong trầm tích Đệ tam ở đây: Thực vật, Động vật thân mềm, Côn trùng, Cá, Bò sát và Động vật có vú. Có thể nói, sự phong phú về hóa thạch ở đây khiến Na Dương có tiềm năng trở thành Khu bảo tồn thiên nhiên cổ sinh vật học Đệ tam với những di sản cổ sinh vật độc đáo, có giá trị về khoa học, giáo dục, khoa học và thẩm mỹ.

Khoảng 33 triệu năm trước, môi trường ở vùng Na Dương từng là đầm lầy và hồ nước ngọt. Nơi đây phát triển những khu rừng rậm rạp, có nhiều thân cây cao tới hàng chục mét. Dưới khu rừng đó tồn tại một thế giới động vật phong phú, bao gồm các loài bò sát như rùa, cá sấu và các loài động vật lớn như Thú than, Tê giác,… Nhưng khoảng 10 triệu năm sau (23 triệu năm trước), khu vực này bị ngập cục bộ, dần trở thành một hồ nước sâu. Động vật sống trên cạn hoặc trong môi trường sống đầm lầy đều bị tuyệt chủng.

Bảo tàng Hóa thạch Hà Nội và các chuyên gia đã đến khảo sát, nghiên cứu, thu thập các mẫu hóa thạch có ý nghĩa khoa học ở vùng đất thấp Na Dương – khu vực chứa đựng hệ sinh thái Đệ tam quan trọng ở Đông Nam Á và xác định đây là khu vực cần được bảo tồn về mặt địa chất ở Việt Nam.

Quang cảnh Mỏ than Na Dương ngày nay | Nowaday Na Duong Coal Mine view

 

Na Duong is a Tertiary sedimentary outcrop area about 33 million years ago, containing the most abundant fossil remains in Vietnam in particular and Southeast Asia in general. Paleontologists have discovered fossil groups in the Tertiary sediments here: Plants, Mollusks, Insects, Fish, Reptiles and Mammals. It can be said that the richness of fossils here makes Na Duong have the potential to become a Nature Reserve of Tertiary paleontology with unique paleontological heritage sites, valuable in science, education, science, and aesthetics.

About 33 million years ago, the environment in Na Duong area used to be marshes and freshwater lakes. It has developed dense forests, with many tree trunks up to tens of meters high. Under that forest lived a rich animal world, including reptiles such as turtles, crocodiles and large animals such as Anthracotherium, Rhinoceros,… But about 10 million years later (23 million years ago), this area was submerged locally, gradually becoming a deep lake. Animals living on land or in swamp habitats are extinct.

Hanoi Fossil Museum and experts came to survey, research and collect fossil samples of scientific significance in the Na Duong lowland – an area containing an important Tertiary ecosystem in Southeast Asia and determined that this is an area that should be geologically conserved in Vietnam.

Bảo tàng Hóa thạch Hà Nội

Hanoi Fossil Museum

  • Tất cả bài viết
  • Tin Tức
  • Cộng Đồng
  • Khám Phá
  • Special
  • Bài viết mới nhất
  • Được xem nhiều nhất