Thứ tư, 19/06/2024

Khu vực:

Mary Anning – người phụ nữ đầu tiên làm nhà cổ sinh

Mary Anning – the first female paleontologist

Mary Anning (21/05/1799 – 09/03/1847) là một nhà sưu tầm hóa thạch và nhà cổ sinh vật học người Anh, nổi tiếng khắp thế giới nhờ tìm được những mẫu hóa thạch từ kỷ Jura (cách đây khoảng 201 triệu năm) tại Tây Nam nước Anh. Đặc biệt vào năm 1811, Mary Anning là người đầu tiên tìm được bộ xương hoàn chỉnh của loài thằn lằn cá Ichthyosaur – một loài chưa từng được biết đến trước đó.

Trong suốt cuộc đời, Mary Anning liên tiếp khám phá nhiều loài cá đã tuyệt chủng và nhiều sinh vật biển khác, mở đường cho ngành cổ sinh vật học hiện đại:

Năm 1823, bà phát hiện bộ xương hoàn chỉnh của Thằn lằn đầu rắn (Plesiosaurus), một loài bò sát biển bốn chi đã tuyệt chủng.

Năm 1828, bà tìm thấy hóa thạch Thằn lằn bay (Pterosaur) đầu tiên, một loài bò sát có cánh sống trong thời đại của khủng long.

Tuy nhiên, vì giới tính và không được đào tạo bài bản, Mary Anning không được giới khoa học công nhận như một nhà cổ sinh. Mãi đến năm 1904 (tức 57 năm sau khi Mary Anning qua đời), Hiệp hội Địa chất London mới chấp nhận phụ nữ là thành viên. Từ đó, bà được vinh danh cùng với những phát hiện có giá trị của mình.

Hiện nay, Mary Anning là một trong những biểu tượng truyền cảm hứng cho bất cứ ai đam mê và theo đuổi ngành Cổ sinh cũng như sưu tầm và bảo tồn hóa thạch. 

Bức tượng Mary Anning được dựng bên bờ biển Lyme Regis | The statue of Mary Anning was built on the shore of Lyme Regis

Mary Anning (May 21, 1799 – March 9, 1847) was an English fossil collector and paleontologist, famous around the world for finding fossils from the Jurassic period (about 201 million years) in South West England. In particular, in 1811, Mary Anning was the first person to find the complete skeleton of the Ichthyosaur – a previously unknown species.

Throughout her life, Mary Anning continuously discovered many extinct fish species and many other marine creatures, paving the way for modern paleontology:

In 1823, she discovered the complete skeleton of a Plesiosaurus, an extinct four-limbed marine reptile.

In 1828, she found the first fossil of a Pterosaur, a winged reptile that lived during the age of dinosaurs.

However, because of her gender and lack of formal training, Mary Anning was not recognized by the scientific community as a paleontologist. It was not until 1904 (57 years after Mary Anning’s death) that the Geological Society of London accepted women as members, and from then on, she was honored with her valuable discoveries.

Currently, Mary Anning is one of the inspirational icons for anyone who is passionate about and pursues Paleontology as well as collecting and preserving fossils.

Bảo tàng Hóa thạch Hà Nội

Hanoi Fossil Museum

  • Tất cả bài viết
  • Tin Tức
  • Cộng Đồng
  • Khám Phá
  • Special
  • Bài viết mới nhất
  • Được xem nhiều nhất