Thứ sáu, 12/07/2024

Khu vực:

Spinosaurus và Onchopristis - Kẻ săn mồi và Con mồi

Spinosaurus and Onchopristis – Hunter and Prey

Tranh phục dựng Khủng long Spinosaurus do họa sĩ của Bảo tàng Hóa thạch Hà Nội thực hiện

Reconstruction of Spinosaurus made by artist of Hanoi Fossil Museum

Vào thời đại thống trị của khủng long, cá đao là món ăn ưa thích của một kẻ đi săn to lớn: Spinosaurus, được các nhà khoa học hiện nay xác định là loài khủng long ăn thịt duy nhất có thể bơi lội săn mồi dưới biển.

Onchopristis thường di cư vào nước ngọt để sinh sản, nơi những con nhỏ có thể an toàn hơn, nhưng những con trưởng thành lại đương đầu với những mối đe dọa mới. Khi đến cao điểm mùa sinh sản, những con sông đầy ắp loài Onchopristis, đó chính là cơ hội đi săn hoàn hảo của Spinosaurus.

Kiểu răng hình nón của Spinosaurus phát triển để giữ con mồi, chứ không phải để xé thịt. Nó cần đôi tay và móng vuốt mạnh. Spinosaurus là loài duy nhất có hàm răng dài, hẹp và lỗ mũi đặt ở vị trí cao trên đầu. Răng có hình nón, dài và thẳng. Chúng cho ta gợi ý về cách chúng bắt con mồi thế nào. Chúng có các cảm biến áp lực, những cảm biến giống như ở loài cá sấu dùng để phát hiện con mồi khiến cho chúng thích nghi với việc đi săn trong nước. Với khả năng để mõm trong nước và lỗ mũi nằm ở vị trí trên cao, nó có thể tấn công mà không cần nhìn thấy con mồi.

Hóa thạch Răng Khủng long Spinosaurus – Phát hiện tại: Nam Ma rốc – Tuổi: Creta (145-100 triệu năm)

Spinosaurus tooth fossil – Found in: South Morocco – Age: Cretaceous (145-100 million years ago)

In the age of dinosaur domination, Onchopristis was the favorite food of a big hunter: Spinosaurus which might be the first known carnivorous dinosaur adapted to hunting in the water.

Onchopristis often migrate into freshwater to breed, where their newborn could be safe, but the adults are faced with new threats. At the height of the breeding season, the rivers full of Onchopristis, which is the perfect hunting area for Spinosaurus.

Spinosaurus’ conical tooth pattern evolved to hold prey, not to tear meat. They need strong hands and claws. The skull of Spinosaurus was long, low, and narrow, similar to that of a modern crocodilian, and bore straight conical teeth with no serrations. Spinosaurus exhibited the anatomical features required to combine all three hunting strategies: a sail for herding prey more efficiently, as well as flexible tail and neck to slap the water for stunning, injuring or killing prey.

With their snout in the water and nostrils located high up in the air, they can attack without seeing the prey.

Bảo tàng Hóa thạch Hà Nội

Hanoi Fossil Museum

  • Tất cả bài viết
  • Tin Tức
  • Cộng Đồng
  • Khám Phá
  • Special
  • Bài viết mới nhất
  • Được xem nhiều nhất