Thứ tư, 19/06/2024

Khu vực:

Khủng long Abelisaurus

Dinosaur Abelisaurus​

Tranh phục dựng Khủng long Abelisaurus do họa sỹ của Bảo tàng Hóa thạch Hà Nội thực hiện | Reconstruction of the Dinosaur Abelisaurus made by artist of Hanoi Fossil Museum

Abelisaurus (“thằn lằn Abel”) là một chi khủng long theropoda abelisauridae lớn sống ở Nam Mỹ vào cuối kỷ Creta, giữa khoảng 83 và 80 triệu năm trước. Loài duy nhất là Abelisaurus comahuensis. Nó là một chi khủng long hai chân ăn thịt và chiều dài ước tính khoảng từ 7 tới 9 mét (23 tới 30 feet), mặc dù nó chỉ được biết đến từ một phần hộp sọ.

Cũng giống như loài khủng long bạo chúa T-Rex, Abelisaurus là những kẻ săn mồi đỉnh cao trong hệ sinh thái của chúng.

Abelisaurus was a genus of medium-sizedtheropod that lived in South America during the late Cretaceous period, about 83 – 80 million years ago. The only species is Abelisaurus comahuensis. It was a genus of carnivorous bipedal dinosaur and is estimated to be 7 – 9 meters (23 – 30 ft) long, although it is known only from a part of the skull.

Like the Tyrannosaurs Rex, Abelisaurus were the apex predators in their ecosystem.

Bảo tàng Hóa thạch Hà Nội

Hanoi Fossil Museum

  • Tất cả bài viết
  • Tin Tức
  • Cộng Đồng
  • Khám Phá
  • Special
  • Bài viết mới nhất
  • Được xem nhiều nhất