Thứ sáu, 12/07/2024

Khu vực:

Huệ biển

Crinoidea

Huệ biển xuất hiện vào kỷ Ordovic cách đây 488 triệu năm và phân bố rộng rãi trong đại Cổ sinh. Vào cuối kỷ Permi phần lớn chúng bị tiêu diệt, trừ một họ sống qua Trias và phát triển tiếp thành những nhóm mới còn tồn tại đến ngày nay.

Crinoidea có nguồn gốc từ “krinon”, trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là “hoa huệ”. Huệ biển là nhóm động vật sống ở đáy biển, hình dáng như một thân cây với tán lá xoè rộng. Thân phân đốt đều đặn, có khi cao tới vài ba mét. Từ “gốc cây” có nhiều “rễ” để bám vào đáy đá rắn. Các “cành lá” đó có khả năng co lại vẫy nước để lượm mồi.

Hoá thạch thân Huệ biển gây tò mò vì có hình dạng giống hệt như chiếc ốc vít. Thậm chí có người nghĩ rằng những chiếc ốc vít này là một món đồ lưu lạc của người ngoài hành tinh đến với Trái Đất thuở xa xưa. 

Hiện nay ở Vịnh Bắc Bộ còn có thể gặp hậu duệ của Huệ biển cổ đại, tuy nhiên chúng không có thân như ở tổ tiên xa xưa nữa. Các nhà động vật học gọi chúng là Huệ biển không cuống.

Hóa thạch Thân Huệ biển – Phát hiện tại: Hà Giang, Việt Nam – Tuổi: Permi (298,9 – 251,9 triệu năm) | Crinoid fossil – Found in: Ha Giang, Vietnam – Age: Permian (298,9 – 251,9 million years ago)
Hóa thạch Thân Huệ biển – Phát hiện tại: Quảng Bình, Việt Nam – Tuổi: Carbon sớm (358,9 – 323,2 triệu năm) | Crinoid fossil – Found in: Quang Binh, Vietnam – Age: Early Carbon (358,9 – 323,2 million years ago)
Hóa thạch Huệ biển – Phát hiện tại: Erfoud, Ma rốc – Tuổi: Silur (443,8 triệu năm) | Crinoid fossil – Found in: Erfoud, Morocco – Age: Silurian (443,8 million years ago)

Crinoidea appeared in the Ordovician era (488 million years ago) and were widely distributed in the Paleozoic era. By the end of the Permian period, most of them were exterminated, except for one family that lived through the Triassic and continued to evolve into new groups that still exist today.

Crinoidea is derived from the Greek word “krinon”, which means “lily”. Sea lilies are a group of marine animals, shaped like a tree trunk with wide spreading foliage. The body segmented regularly, sometimes up to several meters high. The “base” has many “roots” to cling to the solid rock bottom. Those “twigs and leaves” have the ability to move and collect prey. 

The sea lily body fossil has the same shape as a corkscrew. Some people even believe that these screws are a drift item of aliens who came to Earth in the past.

Presently, in the Gulf of Tonkin, the descendants of the ancient sea lilies exist, but they do not share the same body as their ancient ancestors. Zoologists call them stemless sea lilies.

Bảo tàng Hóa thạch Hà Nội

Hanoi Fossil Museum

  • Tất cả bài viết
  • Tin Tức
  • Cộng Đồng
  • Khám Phá
  • Special
  • Bài viết mới nhất
  • Được xem nhiều nhất