Thứ tư, 19/06/2024

Khu vực:

Hổ phách - giọt thời gian

Amber - drops of time

Hổ phách là nhựa thông hóa thạch. Nhựa thông hoạt động như một phản ứng bảo vệ của cây. Khi cây có vết thương (gãy cành) hoặc bị côn trùng, nấm tấn công, lớp nhựa đặc này sẽ tiết ra để bịt vết thương lại và ngăn ngừa tổn thương. Nhựa thông dẻo và lỏng, thu hút côn trùng vì vị ngọt của nó, trong quá trình chảy ra và lăn xuống đất, nhựa cây tươi đã cuốn theo những mảnh thực vật, côn trùng bám vào, trong điều kiện thích hợp nhựa cây cứng lại, được bảo tồn trong trầm tích và trở thành hổ phách hóa thạch. 

Hổ phách thường được gặp dưới dạng khối nhựa cứng hoặc nhũ đá có màu vàng trong suốt. Hổ phách chính là giọt thời gian lưu giữ lại lịch sử của Trái Đất bởi những dấu vết sinh vật mắc kẹt trong hổ phách không bị ảnh hưởng bởi các tác nhân vật lý và hóa học của môi trường nên sinh vật giữ được nguyên vẹn từ hình dạng tới cấu trúc ban đầu. Qua nghiên cứu hổ phách, các nhà khoa học đã xác định được hơn 1300 loài sinh vật đã từng tồn tại trên Trái Đất. 

Hổ phách được phát hiện lần đầu tiên vào kỷ Carbon sớm cách đây khoảng 320 triệu năm. 

Hiện tại bộ sưu tập hóa thạch hổ phách của Bảo tàng Hóa thạch Hà Nội đến từ hai vùng lớn: vùng biển Baltic có tuổi từ 27 đến 48 triệu năm (miền Đông nước Đức, Ba Lan và Nga); hổ phách Miến Điện (Thung lũng Hukawng ở phía Bắc Myanmar – cách đây 99 triệu năm từng là một khu rừng mưa nhiệt đới, nằm gần bờ biển).

Bộ sưu tập Hổ phách Côn trùng của Bảo tàng Hóa thạch Hà Nội dưới lăng kính của nhiếp anh gia người Bỉ – Enrico Bonino 

Previous slide
Next slide

Insect Amber Collection of Hanoi Fossil Museum under the lens of Belgian photographer – Enrico Bonino

Amber is fossilized resin. Pine resin acts as a protective response of the tree. When the tree has a wound (broken branch) or is attacked by insects or fungi, this thick layer of resin will secrete to seal the wound and prevent damage. Pine resin is flexible and liquid, attracting insects because of its sweet taste. In the process of flowing out and rolling to the ground, the fresh resin carries away pieces of plants and insects, and in the right conditions, the resin is hard. in turn, is preserved in sediments and becomes fossilized amber.
Amber is often found in the form of hard resin blocks or transparent yellow stalactites. Amber is a drop of time that preserves the history of the Earth because the traces of organisms trapped in amber are not affected by physical and chemical agents of the environment, so organisms remain intact from time immemorial. shape to the original structure. Through amber research, scientists have identified more than 1,300 species of creatures that once existed on Earth.
Amber was first discovered in the Early Carboniferous period about 320 million years ago.
Currently, the Hanoi Fossil Museum’s amber fossil collection comes from two large regions: the Baltic Sea region with an age of 27 to 48 million years (Eastern Germany, Poland and Russia); Burmese amber (Hukawng Valley in Northern Myanmar – 99 million years ago was a tropical rain forest, located near the coast).

Bảo tàng Hóa thạch Hà Nội

Hanoi Fossil Museum

  • Tất cả bài viết
  • Tin Tức
  • Cộng Đồng
  • Khám Phá
  • Special
  • Bài viết mới nhất
  • Được xem nhiều nhất