Thứ tư, 19/06/2024

Khu vực:

Hổ phách Lông Khủng long chim

Elektorornis

Mẫu hổ phách lông vũ khủng long thuộc lớp Coelurosauria tại khu rừng Hkawng (Myanmar) tuổi Creta (cách đây 99 triệu năm) mà Bảo tàng Hóa thạch Hà nội đang sở hữu, theo các chuyên gia đánh giá là hóa thạch rất hiếm của một con khủng long chim Elektorornis.

Khủng long thực sự có lông?

Khủng long có lông vũ có 2 đại diện: khủng long chim (Avian dinosaur) và khủng long phi điểu. Khủng long chim có lông vũ phủ toàn thân gần giống với chim hiện đại, khủng long phi điểu thường có những lớp lông nguyên thủy (lông tơ dạng sợi, hoặc lông tơ dạng sợi rẽ nhánh). Cái tên khủng long chim cũng đồng nghĩa với tên gọi trước đây là chim thủy tổ.

Ngoài ra khủng long chim còn có một cấu trúc đặc biệt khác để phân biệt với loài chim hiện đại. Đó là số ngón ở chi trước – tức tay hay cánh. Thông thường các loài chim hiện đại như gà, cò, chim…chỉ có một ngón trên cánh thì khủng long chim sẽ có 2-3 ngón trên cánh và chúng còn có móng, những loại chim hiện đại cánh chỉ có ngón dạng da. Bên trong mỏ của các loài khủng long chim còn có các răng nhọn – hình thái này giống với khủng long, bò sát mà loài chim hiện đại hầu như không có. Và chỉ sau khi loài khủng long tuyệt chủng, đến thời đại trỗi dậy của động vật có vú, thì mới có loài chim hiện đại như ngày nay.

Elektorornis is an extinct genus of enantiornithean bird known from a partial hindlimb and a small amount of wing plumage. The hindlimb and feathers were preserved in a piece of 99 million year old Burmese amber found in Myanmar.

Feathered dinosaurs have 2 representatives: avian dinosaurs and non-avian dinosaurs. Avian dinosaurs had full body feathers similar to modern birds, avian dinosaurs often had primitive feathers (filamentous down, or branched filaments). 

In addition, avian dinosaurs also had another special structure to distinguish them from modern birds: the number of fingers on the forelimbs – the hands or wings. Normally, modern birds such as chickens, storks, birds… only have one finger on their wings, avian dinosaurs will have 2-3 fingers on their wings and they also have claws, modern birds only have skin-shaped fingers. Inside of the beaks of avian dinosaurs also has sharp teeth – this form resembles dinosaurs and reptiles that modern birds hardly have.

Bảo tàng Hóa thạch Hà Nội

Hanoi Fossil Museum

  • Tất cả bài viết
  • Tin Tức
  • Cộng Đồng
  • Khám Phá
  • Special
  • Bài viết mới nhất
  • Được xem nhiều nhất