Thứ sáu, 12/07/2024

Khu vực:

Hai mảnh vỏ

Bivalve

Hai mảnh vỏ Bivalvia đã tồn tại trên Trái Đất gần 500 triệu năm trước. Chúng xuất hiện vào giữa kỷ Cambri, khoảng 300 triệu năm trước khi khủng long có mặt. Chúng phát triển mạnh trong các thời đại Mesozoi, Kainozoi và hiện nay vẫn sinh sống đông đúc trong các bồn nước mặn và ngọt ở khắp nơi trên thế giới.

Bivalvia là một lớp động vật thân mềm. Chúng không có đầu và dải răng kitin, bao gồm các loài nghêu, hàu, sò nứa, trai, điệp và một số khác. Vỏ sò là lớp áo giáp kiên cố bảo về phần mềm của cơ thể Hai mảnh vỏ ở phía trong.

Hóa thạch Hai mảnh vỏ Cuneopsis sp. – Phát hiện tại: Mỏ than Na Dương, Lạng Sơn, Việt Nam – Tuổi: Oligocene (33,9 – 23 triệu năm) | Bivalve Cuneopsis sp. – Found in: Na Duong Coal Mine, Lang Son, Vietnam – Age: Oligocene (33,9 – 23 million years ago)
Hóa thạch Hai mảnh vỏ – Phát hiện tại: Đắk Nông, Việt Nam – Tuổi: Jura (201 – 174 triệu năm) | Bivalve fossil – Found in: Dak Nong, Vietnam – Age: Jurassic (201 – 174 million years ago)

Bivalvia existed on Earth nearly 500 million years ago. They appeared in the middle Cambrian, about 300 million years before the dinosaurs appeared. They thrived during the Mesozoic and Cenozoic era and are still crowded living in freshwater and saltwater basins all over the world.

Bivalvia is a class of mollusks. They have neither head nor chitinous bands of teeth, including clams, oysters, shellfish, mussels, scallops, and others. Clamshell is a solid armor layer that protects the inside soft part of the bivalvia body.

In human history, Homo sapiens went to the precipice of extinction in Africa 200,000 years ago. When migrating to the Middle East about 55,000 years ago, they associated with Neanderthals, who had arrived in the Middle East before that. Genetic evidence suggests that the two species have a mating relationship. They knew how to use seashells as jewelry, create community values, and bind ethnic groups together.

Also according to the ancient notion of humans, seashells attach love and the youth of a woman. Thanks to the connection of the sea and water, seashells symbolize peace and tranquility. “The Birth of Venus” – a famous painting depicting the image of Venus shining like a pearl inside a giant shell.

Bảo tàng Hóa thạch Hà Nội

Hanoi Fossil Museum

  • Tất cả bài viết
  • Tin Tức
  • Cộng Đồng
  • Khám Phá
  • Special
  • Bài viết mới nhất
  • Được xem nhiều nhất