Thứ tư, 19/06/2024

Khu vực:

Đười ươi

Pongo pygmaeus

Đười ươi có bộ lông màu đỏ cam và cánh tay dài, có khả năng nắm bắt bằng cả tay và chân, phù hợp với đời sống trên cây của chúng. Con đực và con cái khá khác biệt, trung bình con đực nặng khoảng 87kg, cao khoảng 97cm, con cái nặng trung bình 37kg và cao khoảng 78cm. Thức ăn của đười ươi rất đa dạng gồm trái cây, lá và chồi non, côn trùng, nhựa cây, trứng chim, nấm, hoa, vỏ cây và đôi khi cả đất giàu dinh dưỡng, trong đó trái cây chiếm tới 60% khẩu phần thức ăn.

Đười ươi đã hoàn toàn biến mất trên lục địa khu vực Đông Nam Á, hiện chỉ còn sống ở một số vùng thuộc các đảo Kalimantan và Sumatra, nhưng trong thế Pleistocene loài này có mặt phổ biến không chỉ ở Bắc Việt Nam mà cả ở toàn bộ khu vực Đông Nam Á từ nam Trung Quốc tới đảo Java. Nhiều di chỉ đã được khảo sát ghi nhận sự phân bố rộng rãi của đười ươi ở hầu khắp các tỉnh miền Bắc Việt Nam, kể cả khu vực núi đá ở đồng bằng ven biển như Hải Phòng, Ninh Bình, xa nhất là di chỉ hang Quýt ở Quảng Bình. Một số nhà nghiên cứu cho rằng đười ươi còn tồn tại trong thế Holocene ở Việt Nam nhưng hiện tại chưa có chứng cứ rõ ràng thuyết phục. Ở di chỉ mái đá Ngườm và di chỉ Phia Vài, đã tìm thấy răng Pongo sp. trong lớp trầm tích đáy hang tách biệt rõ với lớp văn hóa của người thời đại đá ở trên. Trong các lớp văn hóa của người thời đại đá chưa tìm thấy xương răng của đười ươi.

Orangutan – Pongo pygmaeus has orange-red hair and long arms, capable of grasping with both hands and feet, suitable for their arboreal life. Both sexes are quite different. Male have an average weight and height of 87 kg and 97 cm respectively and females averaging 37 kg and 78 cm respectively. The diet of orangutans is very diverse, including fruits, leaves and shoots, insects, tree sap, bird eggs, mushrooms, flowers, tree bark and sometimes even nutrient-rich soil, of which fruits make up 60% of their total dietary intake.

The orangutan has completely disappeared from mainland Southeast Asia, and only lives in some areas of the islands of Kalimantan and Sumatra in modern day. During the Pleistocene, this species was common not only in North Vietnam but also throughout Southeast Asia from southern China to the island of Java. Many archaeological sites have been surveyed to record the wide distribution of orangutans in most of the northern provinces of Vietnam, including rocky areas in the coastal plain such as Hai Phong, Ninh Binh, the furthest is the archaeological site called Tangerine Cave in Quang Binh. Some researchers believe that orangutans still existed in the Holocene epoch in Vietnam, but currently there is no convincing evidence. At Nguom rock roof site and Phia Vai site, Pongo sp. teeth have been found in the bottom cave layer, which is clearly separated from the cultural layer of the stone age people above. In the cultural layers of the Stone Age, people have not found orangutan tooth bones.

Bảo tàng Hóa thạch Hà Nội

Hanoi Fossil Museum

  • Tất cả bài viết
  • Tin Tức
  • Cộng Đồng
  • Khám Phá
  • Special
  • Bài viết mới nhất
  • Được xem nhiều nhất