Thứ tư, 19/06/2024

Khu vực:

Cúc đá - lưu giữ trăm triệu năm trong lớp vỏ xoắn

Ammonite - preserve hundred million years in twisted crust

Dạng Cúc đá (Ammonite) xuất hiện trong kỷ Devon (cách đây khoảng 420 triệu năm) và đã bị tuyệt chủng vào cuối kỷ Creta (cách đây khoảng 66 triệu năm). Trong suốt lịch sử tồn tại, chúng đã sống sót sau ba lần tuyệt chủng hàng loạt. 

Cúc đá là tên gọi tắt của nhóm động vật biển không xương sống này. Chúng thuộc lớp Chân đầu (Cephalopoda), có quan hệ gần gũi với các dạng còn sống ngày nay như mực, bạch tuộc và đặc biệt là ốc anh vũ (Nautilus) – đại diện duy nhất của động vật chân đầu có vỏ ngoài còn sống sót đến nay. 

Với những tay râu hay còn gọi là xúc tu đặc biệt phân bố ở phần đầu giống như mực, bạch tuộc, cúc đá từng là một trong những nhóm động vật săn mồi dưới biển thành công nhất trong lịch sử sinh giới. Cho tới nay, trên 10.000 loài hóa thạch cúc đá đã được phát hiện gần như từ khắp nơi trên thế giới.

Hóa thạch Cúc đá – Phát hiện tại: Hà Giang, Việt Nam – Tuổi: Carbon (359 – 299 triệu năm) | Ammonite fossil – Found in: Ha Giang, Vietnam – Age: Carbonifeous (359 – 299 million years ago)
Hóa thạch Cúc đá – Phát hiện tại: Tây Nguyên, Việt Nam – Tuổi: Jura (201 – 174 triệu năm) | Ammonite fossil – Found in: Central Highlands of Vietnam – Age: Jurassic (201 – 174 million years ago)
Hóa thạch Cúc đá Dactylioceras athleticum sp. – Phát hiện tại: Schlaifhausen, Đức – Tuổi: Devon (419 – 393 triệu năm) | Ammonite fossil Dactylioceras athleticum sp. – Found in: Schlaifhausen, Germany – Age: Devonian (419 – 393 million years ago)

Ammonites appeared in the Devonian period (about 420 million years ago) and became extinct at the end of the Cretaceous period (about 66 million years ago). Throughout its long history, the species have survived three mass extinctions.

Ammonite is the short name for this group of marine invertebrates. They belong to the class Cephalopoda, closely related to living forms such as squid, octopus, especially Nautilus – the only representative of cephalopods with an outer shell and still alive now.

With special antennae (tentacles) distributed on the head like squid and octopus, Ammonite was once one of the most successful groups of marine predators in the history of the world. So far, over 10.000 species of Ammonite have been discovered from all over the world.

Bảo tàng Hóa thạch Hà Nội

Hanoi Fossil Museum

  • Tất cả bài viết
  • Tin Tức
  • Cộng Đồng
  • Khám Phá
  • Special
  • Bài viết mới nhất
  • Được xem nhiều nhất