Thứ tư, 19/06/2024

Khu vực:

Hóa thạch cù kỳ được tìm thấy không xa nơi chúng ta từng sinh sống

Cu Ky fossils were found not far from where they used to live

Hoá thạch Cù kỳ được tìm thấy trong đới ven bờ thuộc vùng biển Quảng Nam, có niên đại khoảng 10.000 năm trở lại đây (thuộc thế Holocen, kỷ Đệ tứ).

Hình dáng những hóa thạch này không xa lạ, tựa như những con Cù kỳ vẫn đang còn tồn tại ở các vùng biển Quảng Ninh, Quảng Nam, Khánh Hòa và được coi là một loại hải sản ưa thích. Cù kỳ sống trong các khe đá, vách đá bên bờ biển hay trong vùng rừng ngập mặn và chúng còn có các tên gọi khác là Cua đá, Cua sấm v.v… Như vậy, hóa thạch Cù kỳ được tìm thấy không xa nơi chúng từng sinh sống.

Hóa thạch Cù Kỳ có lớp vỏ nguyên thủy, chưa bị khoáng chất thay thế, được Bảo tàng Hóa thạch Hà Nội thu thập từ vùng biển Quảng Nam – Đà Nẵng.

Hóa thạch Cù kỳ - Phát hiện tại: Quảng Nam, Đà Nẵng

Cu Ky fossils – Found in: Quang Nam, Da Nang

Cu Ky fossils were found in the coast of the Quang Nam sea, dating back about 10,000 years ago (in the Holocene, Quaternary period).

The shape of these fossils are similar to the Cu Ky still existing in the oceans of Quang Ninh, Quang Nam and Khanh Hoa.They are  considered a favorite seafood. Cu Ky lives in rocky crevices, cliffs by the sea or in mangroves which give them the name Rock Crab, Thunder Crab etc. Thus, Cu Ky fossils were found not far from where they lived.

Myomeniippe hardwickii – A Cu Ky fossil with a primitive crust that has not been replaced by minerals, collected in the waters of Quang Nam – Da Nang

Bảo tàng Hóa thạch Hà Nội

Hanoi Fossil Museum

  • Tất cả bài viết
  • Tin Tức
  • Cộng Đồng
  • Khám Phá
  • Special
  • Bài viết mới nhất
  • Được xem nhiều nhất