Thứ sáu, 12/07/2024

Khu vực:

Côn trùng thuộc hệ sinh vật Jehol

Insects belonging to the Jehol biota

Côn trùng là loại sinh vật đa dạng nhất trong hệ sinh vật Jehol, nơi có nhiều hồ và vùng đất ngập nước. Có ít nhất 500 loài hóa thạch Côn trùng đã được xác định trong số hơn 10.000 mẫu vật thu thập được từ các tảng đá sót ngoài biển phía Bắc tỉnh Hà Bắc và các tỉnh miền Tây Liêu Ninh của Trung Quốc.

Hóa thạch một số loài côn trùng thuộc hệ sinh vật Jehol, bao gồm tất cả các sinh vật từng sống ở Đông Bắc Trung Quốc trong kỷ Creta, cách đây 133 đến 120 triệu năm như: Ong, Muỗi, Sâu, Kiến, Ve,…

Insects are the most diverse creatures of the Jehol biota, home to many lakes and wetlands. There are at least 500 species of Insect fossils that have been identified among more than 10.000 specimens collected from marine remnants of northern Hebei province and western China’s Liaoning provinces.

Fossils of insects belonging to the Jehol biota, includes all organisms that lived in Northeast China during the Cretaceous period, about 133 to 120 million years ago, such as: Bee, Mosquito, Worm, Ant, Cicada,…

Bảo tàng Hóa thạch Hà Nội

Hanoi Fossil Museum

  • Tất cả bài viết
  • Tin Tức
  • Cộng Đồng
  • Khám Phá
  • Special
  • Bài viết mới nhất
  • Được xem nhiều nhất