Thứ tư, 19/06/2024

Khu vực:

Cầu gai - những chiếc bánh quy di động dưới đáy đại dương

Echinoidea – mobile biscuits on the ocean floor

Cầu gai, Nhum biển hay Nhím biển, tên khoa học Echinoidea, là tên gọi chung của một lớp thuộc ngành Động vật da gai, sống bám đáy ở các vùng biển và đại dương đến độ sâu trên vài nghìn mét. 

Những loài Cầu gai sớm nhất xuất hiện từ giữa kỷ Ordovic cách đây khoảng 470 triệu năm. Cấu tạo cơ thể của Cầu gai có tính đối xứng cấu trúc bên trong và bên ngoài. Cơ quan bên trong bao gồm hệ mạch nước, hệ thần kinh, hệ mạch máu và hệ sinh sản tất cả đều là đối xứng tỏa tròn. Thức ăn của Cầu gai chủ yếu là tảo, đôi khi là những loài san hô mềm và cỏ biển.

Các hóa thạch cầu gai dễ dàng được nhận diện từ họa tiết năm cánh hình hoa, tròn và dẹt, được ví như những chiếc bánh quy di động dưới đáy biển.

Hóa thạch Cầu gai Clypeus plotii – Phát hiện tại: Anh – Tuổi: Jura (khoảng 165 triệu năm) | Echinoidea fossil of Clypeus plotii – Found in: England – Age: Jurassic (about 165 million years ago)
Hóa thạch Cầu gai – Phát hiện tại: Madagascar – Tuổi: Ordovic (khoảng 450 triệu năm) | Echinoidea fossil – Found in: Madagascar – Age: Ordovic (about 450 million years ago)

Sea urchins, scientifically named Echinoidea, is the common name of a class of echinoderms, living on the seabed at depths of over several thousand meters.

The earliest species of sea urchin appeared from the mid-Ordovician about 470 million years ago. These sea urchins have a symmetrical structure, both on the inside and outside. The internal organs including the vascular system, the nervous system, the vascular system, and the reproductive system, all are radially symmetrical. The diet of the sea urchin is mainly algae, sometimes soft corals and seagrasses.

The sea urchin fossils are easily recognized from the 5-petal pattern of flowers, round and flat, which is likely mobile biscuits on seabed.

Bảo tàng Hóa thạch Hà Nội

Hanoi Fossil Museum

  • Tất cả bài viết
  • Tin Tức
  • Cộng Đồng
  • Khám Phá
  • Special
  • Bài viết mới nhất
  • Được xem nhiều nhất