Thứ ba, 27/02/2024

Khu vực:

Cá giáp mũ

Polybranchiaspis liaojiaoshanensis

Mẫu cá cổ Polybranchiaspis liaojiaoshanensis, thuộc lớp Giáp mũ (Galeaspida), tuổi Devon (cách đây khoảng 400 triệu năm), được GS. TS. Tạ Hòa Phương tìm thấy năm 1990 tại xã Tùng Vài, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang, trong trầm tích của hệ tầng Khao Lộc (D1-2 kl). Nhà cổ ngư học nổi tiếng người Pháp – Viện sĩ Philippe Janvier đã nghiên cứu và xác nhận thông tin loài là hoàn toàn chính xác.

Các đại diện của lớp Giáp mũ có khiên đầu cấu tạo từ xương cứng, bao bọc phần trước của cơ thể và thường được bảo tồn trong trạng thái hoá thạch. Khiên đầu bẹt, có hình dáng tương tự như một chiếc mũ bảo hiểm. Phía trước khiên đầu có một cửa lưng rộng hình tròn hoặc bầu dục, là nơi hút nước vào giúp cho sự hô hấp. Hai hốc mắt tròn nằm xa ở hai bên. Mặt trên của khiên có những rãnh hằn sâu. Đặc trưng nhất là hệ thống rãnh tương tự như hệ thống đường bên, trong đó có rãnh chính chạy dọc hai bên khiên và nhiều rãnh ngang, có trường hợp các rãnh ngang tiếp tục được phân nhánh thứ cấp. Ngoài ra, trên khiên còn có rãnh nối nối liền hệ thống rãnh ở hai bên khiên, các rãnh trước mắt, rãnh sau mắt v.v.. Hai rãnh trước mắt thường chụm lại ở vị trí lỗ tuyến tùng (pineal foramen). Mặt trên khiên phủ dày các tô điểm dạng ô mạng, dạng hoa thị hoặc dạng mấu. Miệng và khe mang nằm ở mặt dưới của khiên đầu.

Ứng dụng công nghệ 3D Mapping – sử dụng hình ảnh và ánh sáng, tạo hiệu ứng 3D trên bề mặt mẫu vật, Bảo tàng Hóa thạch Hà Nội đã tái hiện một cách sống động về hình dáng và sự sống của loài cá đã bị tuyệt diệt cách đây hàng trăm triệu năm.

Hóa thạch một phần đầu của loài Cá giáp mũ Polybranchiaspis liaojiaoshanensis - Phát hiện tại: Quản Bạ, Hà Giang, Việt Nam - Tuổi: Devon sớm (419-393 triệu năm)

Partial head fossil of Polybranchiaspis liaojiaoshanensis – Found at: Quan Ba, Ha Giang, Vietnam – Age: Early Devonian (419-393 million years ago)

The ancient fish Polybranchiaspis liaojiaoshanensis, belonging to the class Galeaspida, Devonian age (about 400 million years ago), was examined by Professor. Dr. Ta Hoa Phuong, found in 1990 in Tung Vai commune, Quan Ba district, Ha Giang province, in sediments of the Khao Loc formation (D1-2 kl). The famous French paleoichthyology – Academician Philippe Janvier has researched and confirmed that the species information is completely accurate.

Representatives of the class Galeaspida have a head shield made of hard bone, which covers the front part of the body and is often preserved in a fossil state. The shield has a flat head, similar in shape to a helmet. In front of the head shield there is a wide round or oval back door, which is where water is absorbed to help with breathing. Two round eye sockets located far on both sides. The top of the shield has deep grooves. The most characteristic is the groove system similar to the lateral line system, in which there is a main groove running along both sides of the shield and many horizontal grooves, in some cases the horizontal grooves continue to have secondary branches. In addition, on the shield there is also a groove connecting the groove system on both sides of the shield, the grooves in front of the eyes, the grooves behind the eyes, etc. The two grooves in front of the eyes are often bunched together at the pineal foramen. The top of the shield is thickly covered with embellishments in the form of grids, rosettes or tabs. The mouth and gill slits are located on the underside of the head shield.

Applying 3D Mapping technology – using images and light to create 3D effects on the surface of the specimen, Hanoi Fossil Museum has vividly recreated the form and life of the fish that was extinct hundreds of millions years ago.

Bảo tàng Hóa thạch Hà Nội

Hanoi Fossil Museum

  • Tất cả bài viết
  • Tin Tức
  • Cộng Đồng
  • Khám Phá
  • Special
  • Bài viết mới nhất
  • Được xem nhiều nhất