Thứ tư, 19/06/2024

Khu vực:

Bò rừng cổ đại

Bison antiquus

Bò rừng cổ đại – Bison antiquus sống tại thế Pleistocene cách đây 20.000 năm.

Bò rừng cổ đại là động vật ăn cỏ lớn phổ biến nhất của lục địa Bắc Mỹ trong hơn 10.000 năm, là tổ tiên trực tiếp của bò Bison Mỹ, đã tuyệt chủng vào cuối kỷ băng hà Wisconsin (cách đây khoảng 10.000 năm).

Bò rừng cổ đại cao hơn Bò rừng thảo nguyên (thế Pleistocen), có xương và sừng lớn, lớn hơn 15-25% so với tổng thể bò rừng hiện đại. Nó đạt tới chiều cao 2,27 m và dài 4,6 m, và trọng lượng 1,588 kg. Những chiếc sừng của Bison Antiquus đo được khoảng gần 1 m.

Màu sắc của Bò rừng cổ đại ít có sự khác biệt so với các loài bò khác (nâu hoặc đen). Bên cạnh đó, vẫn có một số loài có lớp da màu đỏ đồng. Kết cấu vùng đầu được bao phủ một bộ lông xù xì và rậm rạp. Điểm nhấn cũng là vũ khí để chống lại kẻ thù và bảo vệ lãnh thổ đó là một bộ sừng chắc và nhọn.

Trong lịch sử, loài bò này đã từng phổ biến rộng rãi, trải dài từ miền bắc Mexico đến Alaska. Do sự săn bắn vàcan thiệp của con người, phạm vi bao quát của loài bò này giảm mạnh về số lượng và phân khu về địa lý, khiến nhiều chủng loại sắp rơi vào tuyệt chủng.

Hóa thạch Đầu Bò rừng cổ đại Bison antiquus – Phát hiện tại: Iowa, Mỹ

Head fossil of Bison antiquus – Found in: Iowa, USA

Bison antiquus lived in the Late Pleistocene around 20.000 years ago.

Bison antiquus was the most common large herbivore of the North American continent for more than 10.000 years, a direct ancestor of the American bison, which went extinct at the end of the Wisconsin ice age (about 10,000 years ago).

Bison antiquus was taller than Bison priscus (Pleistocene). It had larger bones and horns, and was 15-25% larger overall than modern bison. It reached up to 7,4 ft (2,27 m) tall, 15 ft (4,6 m)  long, and had a weight of 3500 lbs (1,588 kg). From tip to tip, the horns of Bison antiquus measured about 3 ft (nearly 1 m).

The color of  Bison antiquus did not differ from that of other cattle (brown or black). Besides, there are still some species with copper-red skin. The head was covered with a shaggy and dense coat. The highlight is also a weapon to fight enemies and protect the territory that is a set of strong and pointed horns.

Historically, this species of cow was widespread all over northern Mexico to Alaska. Due to human intervention, the extensive range of this species has decreased sharply in number and geographical subdivision, causing many species to fall into extinction.

Bảo tàng Hóa thạch Hà Nội

Hanoi Fossil Museum

  • Tất cả bài viết
  • Tin Tức
  • Cộng Đồng
  • Khám Phá
  • Special
  • Bài viết mới nhất
  • Được xem nhiều nhất