Thứ hai, 20/05/2024

Khu vực:

Bò rừng Aurochs

Bos primigenius

Bò rừng Aurochs – Bos primigenius sống tại kỳ Pleistocen cách đây khoảng 20.000 – 10.000 năm. 

Bò Aurochs là loài gia súc đã tuyệt chủng. Cá thể Aurochs cái cuối cùng đã chết trong một khu rừng ở Ba Lan vào năm 1627. Chúng được coi là tổ tiên của gia súc hiện đại. 

Một con bò đực Aurochs có thể cao tới 1,8 m và nặng tới 1,5 tấn, trong khi bò cái Aurochs chỉ cao tối đa 1,5 m và nặng 0,7 tấn. Chúng thường sống ở thảo nguyên hoặc bìa rừng nơi có khí hậu ôn hòa. Bò Aurochs sống ở nhiều nơi trên Trái đất nhưng chúng phân bố nhiều ở Bắc Phi, Tây Á và khắp châu Âu. Trong các hang đá từ thời tiền sử, người ta thường nhìn thấy hình vẽ của những con bò Aurochs với cặp sừng dài tới 0,8 m. Chúng có bộ lông màu đen tuyền và sọc xám ở sống lưng. Một số con bò Aurochs có bộ lông màu đỏ nâu. Hóa thạch Aurochs có niên đại cổ nhất là khoảng 2 triệu năm, được khai quật tại phía Bắc Ấn Độ. 

Bò Aurochs được con người thuần chủng từ lâu, cách đây khoảng từ 10.000 năm TCN ở khu vực Trung Đông. Trong thời kỳ này, người tiền sử đã săn bắt và nuôi nhốt chúng, khiến cho kích thước của bò Aurochs nhỏ dần. Từ đây, một loài bò khác xuất hiện với tên gọi là Bò hiện đại – Bos taurus

Số lượng loài bò này suy giảm mạnh vào thời Trung cổ do bị săn bắn một cách thái quá và mất môi trường sống do sự mở rộng của đất nông nghiệp. Đến thế kỉ XIII, cá thể Aurochs chỉ còn tồn tại ở một số quốc gia thuộc Châu Âu. Trong suốt thế kỷ XVI, chúng luôn bị con người săn lùng. Điều này đã đẩy bò Aurochs rơi vào tuyệt chủng ở những năm đầu thế kỷ XVII. 

Hóa thạch Đầu Bò rừng Aurochs Bos primigenius – Phát hiện tại: Châu Âu

Head fossil of Bos primigenius – Found in: Europe

Bos primigenius lived in the Pleistocene about 20.000 – 10.000 years ago.

The Aurochs – Bos Primigenius are an extinct species of cattle. The last female Aurochs died in a forest of Poland in 1627. They are considered the ancestors of modern cattle.

Aurochs had an average height at the shoulders of 155 – 180 cm (61–71 inch) and weighed up to 1,5 tons in bulls and 135 – 155 cm (53 – 61 inch) weighing 0,7 tons in cows. The aurochs was part of the Pleistocene megafauna. Aurochs live in many places on Earth, but they are widely distributed in North Africa, Western Asia and throughout Europe. In prehistoric caves, people often see drawings of Aurochs with horns up to 0,8 m long. They have jet black fur, with gray stripes on the back. Some Aurochs have reddish brown fur. The earliest Aurochs fossils are about 2 million years old and were unearthed in northern India.

Aurochs have been domesticated by humans for a long time, around 10,000 BC in the Middle East. During this period, prehistoric people hunted and kept them in captivity, causing the size of the Aurochs to become smaller. From here, another species of cow appeared: modern cow – Bos taurus.

The population of this species declined sharply in the Middle Ages due to overhunting and loss of habitat due to the expansion of agricultural land. By the 13th century, individual Aurochs existed only in a few countries of Europe. During the XVI century, they were always hunted by humans. This pushed the Aurochs into extinction in the early XVII century.

Bảo tàng Hóa thạch Hà Nội

Hanoi Fossil Museum

  • Tất cả bài viết
  • Tin Tức
  • Cộng Đồng
  • Khám Phá
  • Special
  • Bài viết mới nhất
  • Được xem nhiều nhất