Thứ tư, 19/06/2024

Khu vực:

Bọ ba thùy - Ductina vietnamica

Trilobite - Ductina vietnamica

Hóa thạch Bọ ba thùy Ductina vietnamica được đặt theo tên quốc gia Việt Nam, nơi hóa thạch loài bọ ba thùy này được tìm thấy và được biết đến rộng rãi trong giới khoa học quốc tế. Chúng sống cách đây khoảng 400 triệu năm ở kỷ Devon, dưới những đáy biển sâu nhiều trầm tích. 

Đặc điểm riêng biệt của loài Ductina vietnamica là thân giống hình quả trứng ngược. Thùy đầu và đuôi hình bán nguyệt, bề mặt trơn nhẵn và cấu tạo đơn giản hơn các loài khác cùng thời. Đáng chú ý nhất, đây là loài không có mắt. Chúng sống ở tầng nước sâu 1000 – 3000 m nơi ánh sáng không thể chiếu đến và nghèo oxy.

Hóa thạch Bọ ba thùy Ductina vietnamica – Phát hiện tại: Bắc Kạn, Việt Nam – Tuổi: Devon (383 – 359 triệu năm) | Trilobite fossil of Ductina vietnamica – Found in: Bac Kan, Vietnam – Age: Devonian (383 – 359 million years ago)

Fossils of trilobite Ductina vietnamica are named after its origin Vietnam, where the fossils of these trilobites were found and widely known in the international scientific world. They lived about 400 million years ago in the Devonian period, in the deep seabeds which are rich in sediments.

The distinctive feature of Ductina vietnamica is the inverted egg-shaped body. The headshield and tail lobes are semicircular, with a smooth surface and simpler structure than other contemporaries. Most notably, this is a species without eyes, living in the water of 1000 – 3000 m deep, where light cannot reach and lacks of oxygen.

Bảo tàng Hóa thạch Hà Nội

Hanoi Fossil Museum

  • Tất cả bài viết
  • Tin Tức
  • Cộng Đồng
  • Khám Phá
  • Special
  • Bài viết mới nhất
  • Được xem nhiều nhất