Thứ hai, 04/03/2024

Khu vực:

Bọ ba thùy - cư dân đông đảo dưới đáy đại dương cổ đại

Trilobite -crowded inhabitants on the bottom of the ancient ocean

Bọ ba thuỳ là nhóm động vật Chân khớp sống ở biển trong đại Cổ sinh (cách đây 541 đến 254 triệu năm trước). Cơ thể Bọ ba thuỳ có nhiều đốt và khớp linh động với lớp giáp kitin cứng dày bao phủ. Hai rãnh sâu chia cơ thể ra thành ba thùy: thùy dọc, thùy giữa và thùy bên. Từ đặc điểm ngoại hình đặc trưng này, chúng có tên là Bọ ba thuỳ.

Bọ ba thuỳ sinh sống xuyên suốt nhiều kỷ trong lịch sử Trái đất. Hóa thạch của chúng có ý nghĩa lớn trong phân chia địa tầng các hệ Cambri, Ordovic, Silur và Devon trên thế giới cũng như ở Việt Nam.  Hiện nay, khoảng 1.500 giống Bọ ba thuỳ đã được phát hiện. Chúng phân bố rộng rãi trên khắp Trái đất.

Hóa thạch Bọ ba thùy Crotalocephalina gibbus – Phát hiện tại: Alrif, Ma-rốc có niên đại từ kỷ Devon, cách đây 419 – 359 triệu năm
Hóa thạch Bọ ba thùy Ogygopsis klotzi – Phát hiện tại: Canada, có niên đại từ kỷ Cambri giữa, cách đây 521 – 497 triệu năm

Trilobites (meaning “three lobes”) are extinct marine arthropods that form the class Trilobita. Trilobites form one of the earliest-known groups of arthropods (about 541 – 254 million years ago). The body of the Trilobite has many flexible joints with thick hard chitin armor covering. Two deep grooves divide the body into three lobes: the Cephalon, Thorax and Pygidium. This distinct characteristic gives the name ‘Trilobites’. 

The trilobites were among the most successfully evolved of all early species, existing in oceans for almost 300 million years. Their fossils have great significance in the stratigraphic division of the Cambrian, Ordovician, Silur and Devonian systems in the world as well as in Vietnam. About 1,500 fossil varieties of Trilobites have been discovered.

Bảo tàng Hóa thạch Hà Nội

Hanoi Fossil Museum

  • Tất cả bài viết
  • Tin Tức
  • Cộng Đồng
  • Khám Phá
  • Special
  • Bài viết mới nhất
  • Được xem nhiều nhất