Thẻ: nổi bật

Hóa thạch cây dạng thân vẩy

Hóa thạch cây dạng thân vẩy

Ngành Thạch tùng (Lycopodiophyta) hiện nay có khoảng khoảng 800 loài thân thảo, phân bố rộng trên khắp thế giới. ...

Hai mảnh vỏ Bivalvia

Hai mảnh vỏ Bivalvia

Hai mảnh vỏ (Bivalvia) đã tồn tại trên Trái Đất gần 500 triệu năm trước. Chúng xuất hiện vào giữa ...

Cổ sinh vật học – Ngành khoa học nghiên cứu về sự sống cổ đại

Hoá thạch là gì?

"Hóa thạch" trong tiếng Anh - "fossil" bắt nguồn từ ngôn ngữ latinh "fossilis" với nghĩa là "đào lên". Số ...

Page 1 of 2 1 2