TRIỂN LÃM HÓA THẠCH ĐẦU TIÊN
CÓ QUY MÔ LỚN NHẤT TẠI VIỆT NAM

76 HÀN THUYÊN - 9 ĐINH TIÊN HOÀNG - TP. HUẾ

MỞ CỬA 08:00 - 21:00 TỪ 25.06.2022 - 31.10.2022

"HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ NGUỒN GỐC CỦA SỰ SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT"

Đặt vé

“Chào mừng đến
Vùng đất Cổ sinh

nơi gìn giữ, bảo tồn và đánh thức tình yêu với lịch sử tự nhiên, nguồn gốc của sự sống, quá trình tiến hoá của sinh giới trên Trái Đất từ hàng trăm triệu năm trước

Đặt vé

#Checkin #Trienlamhoathach #letsgo

Nào mình cùng đến Triển lãm hóa thạch nhé!

Đặt vé

MỜI BẠN GHÉ THĂM TRIỂN LÃM TẠI

Điểm di tích bộ học - 76 Hàn Thuyên, TP.Huế
tHỜI GIAN 08:00 - 21:00 TỪ NGÀY 25.06.2022 - 31.10.2022

Triển lãm Hóa Thạch “Hành trình khám phá nguồn gốc của sự sống trên Trái Đất”

Thời gian: 08:00-21:00 từ 25.062022 - 31.10.2022
Địa điểm: Điểm di tích Bộ Học, 76 Hàn Thuyên, Thành phố Huế

ĐẶT LỊCH NGAY

Thời gian

Người lớn

Trẻ em

Họ tên

Số điện thoại

Email